Współtworząc tożsamość społeczeństwa, sztuka wskazuje specyficzny sposób spostrzegania rzeczy, jakiego nauka jest pozbawiona. Niemniej jednak do stworzenia przejrzystych standardów korzystania z dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnej jego ochronie, nieodzownie potrzebna jest nauka. Prawo sztuki.

Gdzie sztuka, tam prawo.

Osobnym zagadnieniem pozostaje przestępczość przeciwko dziełom sztuki. Sztuka łączona jest z problematyką prawno-karną, kryminalistyczną oraz kryminologiczną zdecydowanie za rzadko. Przestępczość przeciwko dziełom sztuki dostarcza ogromnych zysków. Proceder ten jest, obok nielegalnego handlu bronią oraz narkotykami, trzecim co do wielkości najbardziej dochodowym procederem przestępczym w skali całego świata. 

Toczący się w bibliotekach, archiwach, galeriach, muzeach, teatrach, operach, w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej dialog kultur nieodzownie odsyła do aspektów prawnych.

 

Podejmując próbę stworzenia dialogu z prawem sztuki, zapraszam.

Joomla templates by a4joomla